Login   |   Register   |   Member   |   Help/FAQ   |   About Us   |   Forum   
Viet Music - Viet Games - Viet Dating - Viet Ecard
» Gửi Thiệp Điện Tử - Greetings - E-cards Online!
Send your e-card from Anniversary, At Work, Birthday, Congratulations, New Year Ecards, Friendship Ecards, Cute Cards, Mother Day, Father Day, Everyday Cards, Family, Friendship, Inspirational, Invitations, Love, Pets, Stay In Touch, Thank You, Wedding, Flowers, Funny Ecards, Valentine Ecards.

Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Nô-el, hay Nô-en (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta) là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời của phần lớn của Cơ Đốc giáo. Họ tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6. Một số nước ăn mừng ngà y này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12. Tuy nhiên, những người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Juliêng để định ngày nà y, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory.
sort by random | sort by caption | sort by ascend date | sort by descend date | default sort

See the top rated eCards
image
Send ecard
Đêm Giáng Sinh
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Santa Đến Thăm
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Quà Tặng Giánh Sinh
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Mừng Giáng Sinh
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Noel Vui Vẻ
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Hương Vị Giáng Sinh
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Cùng Vui Giáng Sinh
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Cùng Chúc Giáng Sinh
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
My Wish For You
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Merry Christmas
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Love & Joy
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Hạnh Phúc Bên Nhau
2007-05-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Merry Christmas
2007-08-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Merry Christmas
2007-08-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Giáng Sinh Vui Vẻ
2007-08-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Merry Christmas
2007-08-12 01:01
Page 1 of 4 1 2 3 4 »

Copyright © By Viet eCard Online Greetings - Thiệp điện tử.
Portland Web Design and Development provided by ProBizDesign.com
Thiệp Giáng Sinh - Thiệp Năm Mới - Thiệp Tình Yêu - Thiệp Sinh Nhật